Inloopbijeenkomst

18 oktober 2022

Naar aanleiding van de ontvangen inbreng tijdens het participatietraject dat eind vorig jaar is doorlopen, is het ontwerp voor de Sijthoff locatie verder uitgewerkt. Deze uitwerking is getoond tijdens de inloopavond op 18 oktober jongstleden. In 4 groepen is een rondje gemaakt langs panelen met daarop de wijzigingen die in het ontwerp zijn aangebracht, het groen ontwerp en de 3D concept beelden. Deelnemers hadden de gelegenheid om inbreng te delen en vragen te stellen. We danken alle deelnemers voor de inbreng en de overwegend enthousiaste reacties op de aanpassingen die gemaakt zijn.

Hieronder kunt u de getoonde panelen inzien en het verslag van de inloopbijeenkomst nalezen. Naar aanleiding van de ontvangen vragen hebben we de uitwerking verduidelijkt in het ‘presentatieboekje Sijthoff locatie’.