17 maart 2022

Terugblik en Verslag Participatie Sijthoff Locatie

Het participatietraject voor de Sijthoff locatie ging op 3 november 2021 van start met een participatiebijeenkomst bij de Loods in Rijswijk. Tijdens deze bijeenkomst en online via de participatiewebsite, hebben belanghebbenden en geïnteresseerden ideeën, zorgpunten en vragen ingebracht.
17 maart 2022
12 november 2021

Participatie Sijthoff Locatie

Het participatietraject is momenteel in volle gang. In deze eerste nieuwsbrief blikken we terug op de participatiebijeenkomst die heeft plaatsgevonden en kijken we vooruit naar de verdere stappen in het participatietraject. Zo wordt er op dit moment een online enquête gehouden waarin we belanghebbenden en woningzoekenden vragen mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen. U leest er in dit bericht meer over.
12 november 2021