Inloopbijeenkomst

18 oktober 2022

Naar aanleiding van de ontvangen inbreng tijdens het participatietraject dat eind vorig jaar is doorlopen, is het ontwerp voor de Sijthoff locatie verder uitgewerkt. Deze uitwerking is getoond tijdens de inloopavond op 18 oktober jongstleden. In 4 groepen is een rondje gemaakt langs panelen met daarop de wijzigingen die in het ontwerp zijn aangebracht, het groen ontwerp en de 3D concept beelden. Deelnemers hadden de gelegenheid om inbreng te delen en vragen te stellen. We danken alle deelnemers voor de inbreng en de overwegend enthousiaste reacties op de aanpassingen die gemaakt zijn.

Hieronder kunt u de getoonde panelen inzien en het verslag van de inloopbijeenkomst nalezen. Naar aanleiding van de ontvangen vragen hebben we de uitwerking verduidelijkt in het ‘presentatieboekje Sijthoff locatie’.

Introductie

Uniek stukje Rijswijk

Havenkwartier ontwikkelt zich de komende jaren tot een uniek stukje Rijswijk, waar rond een stadshaven wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. De gemeente wil dit realiseren door woningen te bouwen, de openbare inrichting te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken, met bijvoorbeeld meer horeca. De beoogde ontwikkeling op de Sijthoff locatie is het levende voorbeeld van deze ambitie. In de schetsplannen wordt dit een bijzonder geheel van woontorens, stadswoningen, binnentuinen, aantrekkelijke voorzieningen en een binnenwater. Een mooie aanvulling hierop is de herontwikkeling van het Sijthoff gebouw naar een hotel en conferentiecentrum. De plannen hiervoor zijn al goedgekeurd, voor de overige plannen op de Sijthoff locatie is een participatietraject doorlopen.

Om u zo goed mogelijk te informeren over deze gebiedsontwikkeling en de wijze waarop u kunt participeren, hebben we deze website gemaakt. We vinden het belangrijk om te weten wat voor u aandachtspunten binnen de gebiedsontwikkeling zijn. Denk bijvoorbeeld aan parkeren, duurzaamheid, groeninrichting en voorzieningen. Maar uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw ideeën over andere onderwerpen. Zo komen we met elkaar tot het best mogelijk plan. Lees hier hoe u kunt deelnemen aan het participatietraject.

Participatiebijeenkomsten

Op 3 november 2021 heeft de eerste participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is informatie gedeeld en is inbreng van de aanwezigen verzameld. Vanwege de Corona omstandigheden vond de tweede, afsluitende bijeenkomst op 8 december 2021 online plaats. De documenten kunt u hier bekijken.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten.

Het plan

Van pers tot woongebied

In het beoogde plan voor de locatie is er ruimte voor 670 koopwoningen en 1.850m2 commerciële ruimten. Parkeren wordt grotendeels uit het zicht opgelost, waardoor er ruimte ontstaat voor water, groen en binnentuinen. In combinatie met het hotel ontstaat een uniek gebied met een aantrekkelijke combinatie van wonen, werken en recreëren. Omdat de koopwoningen deels in woontorens zijn vormgegeven, zijn er diverse studies gedaan om eventuele overlast voor omwonenden en toekomstige bewoners in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken. De uitkomsten van deze studies kunt u hieronder bij de bijlagen inzien en downloaden.

Achtergrond

Sijthoff locatie

De gemeente is al langere tijd in gesprek met belanghebbenden over de toekomstige ontwikkelingen in Havenkwartier. Ook zijn er allerlei onderzoeken gedaan en is er door de gemeenteraad in maart 2021 ingestemd met het Ontwikkelkader waarmee de geformuleerde ambitie gerealiseerd kan worden. Binnen deze richtlijnen is in opdracht van Statenprojekt Development BV een schetsontwerp gemaakt voor de Sijthoff locatie. Om omwonenden te informeren en raadplegen over de plannen is een participatietraject doorlopen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

U bent:
Ik ben(Vereist)

LOCATIE

Zeer centraal gelegen

Havenkwartier is gelegen in de wijk Plaspoelpolder in Rijswijk. Het Havenkwartier is binnen de Plaspoelpolder aangewezen als plangebied, met verschillende deelplannen. Het deelplan Sijthoff locatie bevindt zich aan de zuidkant van dit plangebied, direct aan de A4.